PREDSTAVITEV VODITELJEV DELAVNIC

Kot strokovnjaka za človekove pravice in nediskriminacijo sta sodelovala in še sodelujeta z mednarodnimi organizacijami, kot so Svet Evrope, EU (Evropska komisija) ter Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Sodelujeta v različnih projektih, zlasti na področju osveščanja, izobraževanja in usposabljanja za preprečevanje diskriminacije za različne ciljne skupine doma in v tujini (za evropske ombudsmane, za sodnike, tožilce, pravnike, javne uslužbence učitelje, delavce v vzgoji in izobraževanju, novinarje, predstavnike nevladnih organizacij idr.). Sta avtorja in soavtorja več strokovnih študij, analiz, člankov in prispevkov s področja ustavnega prava, varstva človekovih pravic ter diskriminacije ter priročnikov za varstvo pred diskriminacijo. Poleg tega, da sta partnerja v profesionalnem smislu, sta od srečnega leta 2006 tudi življenjska sopotnika. 

 

Manca Šetinc Vernik


Od trenutka, ko je spregovorila svoje prve besede, je zaljubljena v umetnost komuniciranja, do danes pa se je preizkusila v mnogih medijskih zvrsteh, od novinarskega poročanja na radiu in dnevnem časopisju, do marketinškega komuniciranja in odnosov z javnostmi ter antidiskriminacijskega izobraževanja in osveščanja. Vse od srednješolskih let naprej je poleg "domačega" kontinenta odkrivala Bližnji vzhod, Južno in Srednjo Ameriko, Tihi ocean in Afriko, povsod pa je poleg lepot našega sveta posebej pazljivo spremljala kršitve človekovih pravic in se srečevala z zapostavljenimi družbenimi skupinami in manjšinami. Študij komunikologije je na Fakulteti za družbene vede zaključila leta 2001 z diplomsko nalogo "Primer boja proti neonacizmu v oglaševanju", končuje pa tudi magistrsko nalogo z naslovom "(Ne)priznavanje pravic domorodnih ljudstev" kot zaključek podiplomskega študija etničnih študij s poudarkom na varstvu manjšin.

Od raziskovalnih začetkov na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani jo je profesionalna pot vodila k Varuhu človekovih pravic RS, kjer je bila skoraj 5 let zaposlena kot svetovalka za izobraževanje in promocijo. Od leta 2011 deluje kot samostojna strokovna svetovalka za področje nediskriminacije in pripravlja ter izvaja številne delavnice in usposabljanja doma in v tujini.

Boštjan Vernik Šetinc

Po končanem šolanju na Gimnaziji Bežigrad je leta 2001 z odliko (cum laude) diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Ima več kot enajst let delovnih izkušenj na področju varstva človekovih pravic in enakega obravnavanja ter preprečevanja diskriminacije. Od januarja leta 2003 do avgusta 2009 je bil zaposlen pri Varuhu človekovih pravic RS, in sicer do leta 2008 kot vodja oddelka za področje diskriminacije, potem pa kot svetovalec za diskriminacijo. Od avgusta 2009 do konca marca 2010 je začasno delal na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu (Svet Evrope), leta 2010 pa je bil imenovan za zagovornika načela enakosti za obdobje petih let.

Kot aktiven državljan si že od študentskih let naprej prizadeva za zagovorništvo človekovih pravic in je aktiven v delovanju nekaterih nevladnih organizacij. Pomagal je, najpogosteje pro bono, pri reševanju večjega števila zahtevnih sistemskih pravnih problemov, zlasti v postopkih pred Ustavnim sodiščem RS.

STROKOVNA USPOSOBLJENOST VODITELJEV DELAVNIC

Obsežne izkušnje s področja varstva človekovih pravic, zlasti varstva pravic manjšin in preprečevanja diskriminacije

 

  • zaposlitev na položaju Zagovornika načela enakosti (2010 - )
  • zaposlitev na Evropskem sodišču za človekove pravice (2009 – 2010)
  • zaposlitvi pri Varuhu človekovih pravic RS (2003 - 2009 oz. 2006 – 2010: vodja oddelka za področje diskriminacije ter sodelavka za izobraževanje in promocijo)
  • zaposlitev pri Inštitutu za narodnostna vprašanja (2004-2005): Analiza zakonske zaščite Romov in italijanske ter madžarske narodnostne skupnosti, projekt Percepcije slovenske integracijske politike, “Aristotel: primerjalno ustavno varstvo človekovih pravic po svetu"
  • pretežno pro bono pravno svetovanje za YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (od 2001 dalje); analize zakonodaje, politik, varstvo v postopkih…
  • pro bono pomoč žrtvam kršitev človekovih pravic v postopkih pred sodišči, vključno z ustavnim sodiščem (zlasti vprašanja diskriminacije)
  • raziskovalno delo na Pravni fakulteti v Ljubljani
  • v teku podiplomska študija na Fakulteti za družbene vede (mag. naloga »(Ne)priznavanje pravic domorodnih ljudstev« ) oz. Pravni fakulteti – javna uprava v kombinaciji z ustavnim pravom

 

Trenerja za antidiskriminacijska usposabljanja

“Train-the-trainer” - metode in znanja za interaktivno izobraževanje o diskriminaciji

Tehnike za osveščanje in metode za interaktivno usposabljanje, razvite pri nevladni protirasistični organizaciji ZARA (Avstrija)

Varuh človekovih pravic & Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (D. Schindlauer, B. Cohen, K.Wladasch), v Strengthening the National Institutional Structure for the fight against discrimination

Ljubljana (2006)

Znanja in metode so nadgrajene na podlagi praktičnih izkušenj z drugimi primerjalnimi dobrimi praksami učenja o nediskriminaciji (Evropa, Kanada)

 

Mediatorja

 

Temeljna znanja za alternativno reševanje sporov

Opravljene 3 praktične mediacije in komediacije

Društvo mediatorjev Slovenije

Ljubljana (2008)

 

Druga specializirana usposabljanja

 

ECRI Seminar with national specialised bodies to combat racism and racial discrimination

Splošni trendi preprečevanja diskriminacije v Evropi, izmenjava izkušenj o dobrih praksah: On data collection, The role of positive action, The relationship between integration and the fight against racism and racial discrimination, Communicating on racism and racial discrimination

European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI), Council of Europe

Strasbourg, Francija (2005, 2007, 2008, 2009, 2012)

 

Summer school on Minority issues, Indigenous peoples and Human Rights Law

najnovejši trendi in razvoj mednarodnih nadzornih mehanizmov na področju varstva človekovih pravic s poudarkom na varstvu manjšin in domorodnih ljudstev

The Irish Centre for Human Rights

Galway, Irska (2007)

 

EUI Human Rights Law summer course (2007) - trendi in razvoj mednarodnih nadzornih mehanizmov na področju preprečevanja diskriminacije in spodbujanja enakosti (prof. I. Roriwe, prof. O. De Schutter, Khan…), varstva pravic manjšin (prof. G. Alfredsson) ter človekovih pravic (nadzorni mehanizmi OZN, Svet Evrope, nacionalne institucije za človekove pravice, K. Boyle…)

European University Institute (EUI), Academy of European Law

Firence, Italija (2007)