PREDSTAVITEV VODITELJEV DELAVNIC

Kot strokovnjaki za človekove pravice in nediskriminacijo  sodelujemo z mednarodnimi organizacijami, kot so Svet Evrope, EU (Evropska komisija) ter Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ter za različne druge deležnike npr. USAID. Sodelujemo v različnih projektih, zlasti na področju osveščanja, izobraževanja in usposabljanja za preprečevanje diskriminacije za različne ciljne skupine doma in v tujini (za evropske ombudsmane, za sodnike, tožilce, pravnike, javne uslužbence učitelje, delavce v vzgoji in izobraževanju, novinarje, predstavnike nevladnih organizacij idr.). Smo avtorji več strokovnih študij, analiz, člankov in prispevkov s področja ustavnega prava, varstva človekovih pravic ter diskriminacije ter priročnikov za varstvo pred diskriminacijo, zlasti pa tudi senčnih poročil o izvajanju prevzetih obveznosti republike slovenije po različnih konvencijah in nadzornih mehanizmih varstva človekovih pravic v okviru OZN. Trenutno lahko delujemo samostojno ali v trenerskem tandemu.

STROKOVNA USPOSOBLJENOST VODITELJEV DELAVNIC

Obsežne izkušnje s področja varstva človekovih pravic, zlasti varstva pravic manjšin in preprečevanja diskriminacije:

zaposlitve v različnih institucijah za varstvo človekovih pravic:

nekdanji zagovornika načela enakosti (2010 - 2016)

  • zaposlitev pri Inštitutu za narodnostna vprašanja (2004-2005): Analiza zakonske zaščite Romov in italijanske ter madžarske narodnostne skupnosti, projekt Percepcije slovenske integracijske politike, “Aristotel: primerjalno ustavno varstvo človekovih pravic po svetu"
  • zaposlitev na Evropskem sodišču za človekove pravice (2009 – 2010)
  • zaposlitvi pri Varuhu človekovih pravic RS (2003 - 2009 oz. 2006 – 2010: vodja oddelka za področje diskriminacije ter sodelavka za izobraževanje in promocijo)
  • zaposlitev na Evropskem sodišču za človekove pravice (2009 – 2010)
  • nekdanji zagovornik načela enakosti (2010-2016)
  • pretežno pro bono pravno svetovanje za YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (od 2001 dalje); analize zakonodaje, politik, varstvo v postopkih…
  • pro bono pomoč žrtvam kršitev človekovih pravic v postopkih pred sodišči, vključno z ustavnim sodiščem (zlasti vprašanja diskriminacije)
  • raziskovalno delo na Pravni fakulteti v Ljubljani

 

Trenerja za antidiskriminacijska usposabljanja

“Train-the-trainer” - metode in znanja za interaktivno izobraževanje o diskriminaciji

Tehnike za osveščanje in metode za interaktivno usposabljanje, razvite pri nevladni protirasistični organizaciji ZARA (Avstrija)

Varuh človekovih pravic & Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (D. Schindlauer, B. Cohen, K.Wladasch), v Strengthening the National Institutional Structure for the fight against discrimination

Ljubljana (2006)

Znanja in metode so nadgrajene na podlagi praktičnih izkušenj z drugimi primerjalnimi dobrimi praksami učenja o nediskriminaciji (Evropa, Kanada)

“Train-the-trainer” - trener s področja globalnega učenja (medkulturni dialog, človekove pravice, trajnostni razvoj, globalna soodvisnost, pravična trgovina), Humanitas, maj 2016

“Train-the-trainer” trener s področja verske in svetovnonazorske raznolikosti, preprečevanja diskriminacije in ekstremizmov (po kombiniranem modelu »Belieforama« CEJI in EPTO) CEJI in EPTO v organizaciji Ofensiva Tinerilorv okviru »Peers for Peace« Romunija (Arad), Makedonija (Struga), junij, november 2017

Mediatorja

 

Temeljna znanja za alternativno reševanje sporov

Opravljene 3 praktične mediacije in komediacije

Društvo mediatorjev Slovenije

Ljubljana (2008)

 

Druga specializirana usposabljanja

 

ECRI Seminar with national specialised bodies to combat racism and racial discrimination

Splošni trendi preprečevanja diskriminacije v Evropi, izmenjava izkušenj o dobrih praksah: On data collection, The role of positive action, The relationship between integration and the fight against racism and racial discrimination, Communicating on racism and racial discrimination

European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI), Council of Europe

Strasbourg, Francija (2005, 2007, 2008, 2009, 2012)

 

Summer school on Minority issues, Indigenous peoples and Human Rights Law

najnovejši trendi in razvoj mednarodnih nadzornih mehanizmov na področju varstva človekovih pravic s poudarkom na varstvu manjšin in domorodnih ljudstev

The Irish Centre for Human Rights

Galway, Irska (2007)

 

EUI Human Rights Law summer course (2007) - trendi in razvoj mednarodnih nadzornih mehanizmov na področju preprečevanja diskriminacije in spodbujanja enakosti (prof. I. Roriwe, prof. O. De Schutter, Khan…), varstva pravic manjšin (prof. G. Alfredsson) ter človekovih pravic (nadzorni mehanizmi OZN, Svet Evrope, nacionalne institucije za človekove pravice, K. Boyle…)

European University Institute (EUI), Academy of European Law

Firence, Italija (2007)