NAŠE OPRAVLJENE DELAVNICE IN USPOSABLJANJA

ISCOMET

Vzgoja in izobraževanje za borbo proti diskriminaciji v Sloveniji - EU action plan for fight against discrimination (2001-2006)
6 seminarjev, delavnic in konferenc za različne ciljne skupine (zaposleni v javni upravi, sodniki, policija, predstavniki manjšin…)
Rogaška Slatina, Maribor (2005 – 2007)

Mirovni inštitut

Mapping Capacity of Civil Society dealing with Anti-Discrimination
Seminar za nevladne organizacije v boju proti diskriminaciji
Ribno – Bled (2005)

Varuh človekovih pravic RS in Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights

Načrtovanje, organizacija in izvedba projekta za usposabljanje in osveščanje, ki je potekal pod sloganom »Soočimo se z diskriminacijo!« (EU Twinning project “Strengthening the National Institutional Structure for the fight against discrimination”);
30 dni seminarjev in delavnic, različne ciljne skupine, zlasti javne uslužbence
Ljubljana, Maribor (2006)

Pedagoška fakulteta

Pilotski projekt – razvoj metodologij za usposabljanje študentov predšolske vzgoje
7-dnevna delavnica
Ljubljana (2007)

Gimnazija Koper

3 dvodnevne antidiskriminacijske delavnice za dijake
Koper (2007)

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije – območna enota Ljubljana

Antidiskriminacijske delavnice za osebje Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije - območna enota Ljubljana (večina zaposlenih)
5 dvodnevnih delavnic
Ljubljana (2007)

Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC

3-dnevno antidiskriminacijsko usposabljanje osebja PIC (za izvajanje BPP in za usposabljanja za preprečevanje diskriminacije v okviru evropskega leta enakih možnosti)
Ljubljana (2007)

Zveza društev delovnih invalidov Slovenije

Delavnica za člane Zveze društev delovnih invalidov Slovenije (capacity building - opolnomočenje)
Čateške toplice (2007)

Mirovni inštitut

“PRIME – Protidiskriminacijsko izobraževanje za medije in enakost” nacionalni projekt v letu enakih možnosti
3 x delavnice za urednike in novinarje ter okrogla miza o diskriminaciji na Novinarskih dnevih
Ljubljana, Novo Mesto, Maribor, Ankaran (2007)

Pedagoška fakulteta in Ministrstvo za šolstvo in šport

»Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju socialnih in državnih kompetenc v letih 2008-2011« projekt Evropskega socialnega sklada
Antidiskriminacijska usposabljanja in usposabljanja za varstvo človekovih pravic za zaposlene v vzgoji in izobraževanju (predšolska vzgoja, osnovne in srednje šole)
6 dvodnevnih delavnic
Velenje, Šentjur, Jesenice, Celje, Piran (2009 in 2010)

Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju

Antidiskriminacijska usposabljanja za sodnike in tožilce
4 dvodnevne delavnice
Ljubljana (2008-2009)

Urad za enake možnosti

Delavnica o preprečevanju diskriminacije za odločevalke in odločevalce na lokalni ravni
2-dnevna nadaljevalna delavnica o preprečevanju diskriminacije za predstavnice in predstavnike nevladnih organizacij; v okviru projekta UEM Doseči enakost v raznolikosti)
Brdo pri Kranju (2011)

Ekvilib Inštitut

Delavnica za mlade aktiviste iz področja zahodnega Balkana v okviru projekta Mladi za človekove pravice: proti diskriminaciji
Ljubljana (2011)

 

Inštitut za narodnostna vprašanja

Oblikovanje priročnika o diskriminaciji za učitelje, vzgojitelje in starše (v pripravi)
Delavnice za učitelje osnovnih šol v Prekmurju
Ljubljana, Prekmurje (2012)

 

Izvajalci delavnic Bontonček, YHD društvo

Dvodnevna antidiskriminacijska delavnica za izvajalce
Ljubljana (2012)

 

Ekvilib Inštitut

Dvodnevna antidiskriminacijska delavnica za mlade aktiviste za človekove pravice v okviru projekta ACTRIGHT
Ljubljana (2012)

 

MKC Mladinski kulturni center Maribor

Antidiskriminacijska delavnica za uporabnike MKC-ja

Maribor (2013)

 

Splošna bolnišnica Brežice

4 delavnice za zaposlene o kulturni raznolikosti in nediskriminaciji
Brežice (2013)

 

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Delavnica za zaposlene o nediskriminaciji v vzgoji in izobraževanju
Ljubljana (2014)

IZVAJANJE DELAVNIC IN USPOSABLJANJ V TUJINI

IUC Dubrovnik’s Conference of the “Inclusion / Exclusion in Contemporary European Societies”

Prispevek Constitutional Protection of Minority Languages in the EU
Dubrovnik, Hrvaška (2004)

Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, Austria

EU Twinning Light Project “Enforcement of equal opportunity policies and the effective implementation of the anti-discrimination law” (nr. HU2004/IB/SO01-TL)

Teambuilding in usposabljanje za preprečevanje diskriminacije za osebje Madžarske Equal Treatment Authority in drugih javnih uslužbencev

Balatonschemesz, Madžarska (Junij 2007)

Delavnica za preprečevanje diskriminacije za osebje Equal Treatment Authority in drugih javnih uslužbencev

Budimpešta, Madžarska (April 2007)

Council of Europe - Directorate General of Human Rights and Legal Affairs; Strasbourg, Francija

2-dnevno antidiskriminacijsko usposabljanje za osebje Ombudsmana Kosova
Priština, Kosovo (December 2007)

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), OSCE Mission to Skopje, Makedonija

2 x 2-dnevno antidiskriminacijsko usposabljanje za osebje makedonskega Ombudsmana, Skopje, Makedonija (2008)

Nadaljevalno 2-dnevno antidiskriminacijsko usposabljanje za osebje makedonskega Ombudsmana, Skopje, Makedonija (2010)

 

Macedonian Young Lawyers Association, Skopje, Makedonija (za Human Rights Defenders)

Nadaljevalno 3-dnevno antidiskriminacijsko usposabljanje mladih pravnikov (odvetnikov)
Ohrid, Makedonija (Maj 2010)

Evropska Komisija v sodelovanju s Hrvaškim ombudsmanom

Delavnica o nediskriminacijski zakonodaji in uporabi prava za telesa za enakost Republike Hrvaške (podprto s sredstvi TAIEX)
Zagreb, Hrvaška (2011)

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) OSCE Mission to Bosna in Hercegovina, Sarajevo

Usposabljanje za osebje Ombudsmanov BIH o strateškem delu (pobude, spremljanje stanja, osveščanje, oblikovanje politik)
Sarajevo, Bosna in Hercegovina (2012)

 

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), OSCE Mission to Skopje, Makedonija


3-dnevno nadaljevalno antidiskriminacijsko usposabljanje za osebje makedonskega Ombudsmana in Komisije za preprečevanje diskriminacije

Skopje, Makedonija (2012)

 

Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights


zunanji strokovnjak v EU Twinning projektu “Fight against Homophobia and Transphobia” 

Skopje, Makedonija (2014)

 

Macedonian Young Lawyers Association, Ohrid, Makedonija (za USAid)

"Train the trainer" 2-dnevno nadaljevalno antidiskriminacijsko usposabljanje mladih pravnikov (odvetnikov) 

Ohrid, Makedonija (2015)

 

Svet Evrope (Council of Europe)

Specialized 2-day seminar for the staff of the Sector for Internal Control and Professional Standards dealing with citizens’ complaints and the relevant police unit, on the topics (1) human rights violation in police proceedings - day one and (2) discrimination and mobbing- day two.

Ohrid, Makedonija (2015)