Naše društvo že vrsto let oblikuje, pripravlja ter izvaja edinstvene in izkustvene delavnice osveščanja o nediskriminaciji. Namen delavnic je udeležencem ponuditi dodatna znanja in metode, ki jim bodo pomagala, da bodo pri svojem delu in v vsakdanjem življenju znali bolje prepoznavati diskriminacijo ter uporabljati mehanizme za njeno preprečevanje in odpravljanje. Za kolektive znotraj iste organizacije pa služijo tudi kot svojevrsten teambuilding. Osredotočamo se na celostno razumevanje diskriminacije, vseh njenih oblik in mehanizmov, ključnih pojmov in definicij, ki izhajajo iz pravnega reda, na študij konkretnih primerov ter možnosti njihovega reševanja, kot jih omogoča slovenska ureditev. Cilj naših antidiskriminacijskih delavnic je prav tako usposobiti udeležence, da se bodo poleg prepoznavanja različnih pojavnih oblik diskriminacije nanje znali ustrezno odzivati ter pravilno uporabljati pravni red. Hkrati se naučijo preprečevati in prepoznavati diskriminacijo na svojem delovnem mestu kot tudi v zasebnem življenju.

Poleg tega društvo sodeluje pri različnih projektih s področja človekovih pravic in sodeluje z različnimi nevladnimi organizacijami ter mednarodnimi institucijami.

DEJAVNOSTI DRUŠTVA OVCA

  • OBLIKOVANJE PROTIDISKRIMINACIJSKIH POLITIK

  • PRIPRAVA IN IZVEDBA ANTIDISKRIMINACIJSKIH DELAVNIC

  • ANALIZE ZAKONODAJE S PODROČJA ENAKIH MOŽNOSTI

  • SPREMLJANJE TRENDOV

  • STROKOVNA MNENJA

  • STRATEŠKO PRAVDANJE