METODA IN IZVEDBA DELAVNICE

»Povej mi in pozabil bom, pokaži mi in mogoče si bom zapomnil, pusti me narediti in razumel bom.«

 

Usposabljanje se izvaja skoraj izključno s pomočjo interaktivnih metod (razgovor, interaktivno delo v skupini, izkustveno učenje). Tako imenovana učna piramida kaže, da so te metode učenja najuspešnejše tako pri izobraževanju otrok kot tudi odraslih. Golih predstavitev vsebin praktično ni in so zgolj izjema. Namesto njih uporabljamo pristope, kot so tehnika nevihte možganov (t.i. »brain storming«), miselni vzorci, delo v skupinah, metoda snežene kepe in podobno.

Obravnava problema diskriminacije je celostna (vse osebne okoliščine, vse oblike diskriminacije), ker je to tako strateško (sinergije) kot taktično učinkovitejše (nevtralizira morebiten odpor posameznih udeležencev do posameznih 'perečih' vprašanj, npr. do spolne diskriminacije, diskriminacije Romov, tujcev ipd.)

GLAVNE VSEBINE DELAVNIC

 • Dojemanje samega sebe in svoje lastne identitete
 • Pozitivni in negativni stereotipi ter predsodki, s katerimi se vsakodnevno soočata posameznik in družba
 • Dejavniki, osnovni koncepti, mehanizmi in oblike diskriminacije ter diskriminatornega vedenja
 • Temeljni pojmi in ključne definicije
 • Slovenska in evropska pravna ureditev
 • Reševanje konkretnih primerov diskriminacije
 • Vloga kazenskega prava
 • Posredovanje pridobljenega znanja naprej

CILJI NAŠIH DELAVNIC OSVEŠČANJA

 • Prepoznati in upoštevati svoje lastne in družbene predsodke v vsakdanjem življenju
 • Razumeti in prepoznati škodljive stereotipe do pripadnikov različnih skupin ter oblikovanje razumevanja različnosti
 • Prepoznati in definirati diskriminacijo
 • Spoznati oblike institucionalne in strukturne diskriminacije
 • Spoznati ključne pojme in definicije
 • Spoznati mehanizme za odpravljanje diskriminacije
 • Seznaniti se z obstoječo domačo in mednarodno sodno prakso na tem področju