Manca Šetinc Vernik

 • PREDSTAVITEV VODITELJEV DELAVNIC

  Kot strokovnjaki za človekove pravice in nediskriminacijo  sodelujemo z mednarodnimi organizacijami, kot so Svet Evrope, EU (Evropska komisija) ter Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ter za različne druge deležnike npr. USAID. Sodelujemo v različnih projektih, zlasti na področju osveščanja, izobraževanja in usposabljanja za preprečevanje diskriminacije za različne ciljne skupine doma in v tujini (za evropske ombudsmane, za sodnike, tožilce, pravnike, javne uslužbence učitelje, delavce v vzgoji in izobraževanju, novinarje, predstavnike nevladnih organizacij idr.). Smo avtorji več strokovnih študij, analiz, člankov in prispevkov s področja ustavnega prava, varstva človekovih pravic ter diskriminacije ter priročnikov za varstvo pred diskriminacijo, zlasti pa tudi senčnih poročil o izvajanju prevzetih obveznosti republike slovenije po različnih konvencijah in nadzornih mehanizmih varstva človekovih pravic v okviru OZN. Trenutno lahko delujemo samostojno ali v trenerskem tandemu.

   

  Manca Šetinc Vernik


  Od trenutka, ko je spregovorila svoje prve besede, je zaljubljena v umetnost komuniciranja, do danes pa se je preizkusila v mnogih medijskih zvrsteh, od novinarskega poročanja na radiu in dnevnem časopisju, do marketinškega komuniciranja in odnosov z javnostmi ter antidiskriminacijskega izobraževanja in osveščanja. Vse od srednješolskih let naprej je poleg "domačega" kontinenta odkrivala Bližnji vzhod, Južno in Srednjo Ameriko, Tihi ocean in Afriko, povsod pa je poleg lepot našega sveta posebej pazljivo spremljala kršitve človekovih pravic in se srečevala z zapostavljenimi družbenimi skupinami in manjšinami. Študij komunikologije je na Fakulteti za družbene vede zaključila leta 2001 z diplomsko nalogo "Primer boja proti neonacizmu v oglaševanju", končuje pa tudi magistrsko nalogo z naslovom "(Ne)priznavanje pravic domorodnih ljudstev" kot zaključek podiplomskega študija etničnih študij s poudarkom na varstvu manjšin.

  Od raziskovalnih začetkov na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani jo je profesionalna pot vodila k Varuhu človekovih pravic RS, kjer je bila skoraj 5 let zaposlena kot svetovalka za izobraževanje in promocijo. Od leta 2011 deluje kot samostojna strokovna svetovalka za področje nediskriminacije in pripravlja ter izvaja številne delavnice in usposabljanja doma in v tujini. Aktivna je pri delu različnih sorodnih nevladnih organizacij s poudarkom na globalnem učenju.

  STROKOVNA USPOSOBLJENOST VODITELJEV DELAVNIC

  Obsežne izkušnje s področja varstva človekovih pravic, zlasti varstva pravic manjšin in preprečevanja diskriminacije:

  zaposlitve v različnih institucijah za varstvo človekovih pravic:

  ekdanji zagovornika načela enakosti (2010 - 2016)

  • zaposlitev pri Inštitutu za narodnostna vprašanja (2004-2005): Analiza zakonske zaščite Romov in italijanske ter madžarske narodnostne skupnosti, projekt Percepcije slovenske integracijske politike, “Aristotel: primerjalno ustavno varstvo človekovih pravic po svetu"
  • zaposlitev na Evropskem sodišču za človekove pravice (2009 – 2010)
  • zaposlitvi pri Varuhu človekovih pravic RS (2003 - 2009 oz. 2006 – 2010: vodja oddelka za področje diskriminacije ter sodelavka za izobraževanje in promocijo)
  • zaposlitev na Evropskem sodišču za človekove pravice (2009 – 2010)
  • nekdanji zagovornik načela enakosti (2010-2016)
  • pretežno pro bono pravno svetovanje za YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (od 2001 dalje); analize zakonodaje, politik, varstvo v postopkih…
  • pro bono pomoč žrtvam kršitev človekovih pravic v postopkih pred sodišči, vključno z ustavnim sodiščem (zlasti vprašanja diskriminacije)
  • raziskovalno delo na Pravni fakulteti v Ljubljani

   

  Trenerja za antidiskriminacijska usposabljanja

  “Train-the-trainer” - metode in znanja za interaktivno izobraževanje o diskriminaciji

  Tehnike za osveščanje in metode za interaktivno usposabljanje, razvite pri nevladni protirasistični organizaciji ZARA (Avstrija)

  Varuh človekovih pravic & Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (D. Schindlauer, B. Cohen, K.Wladasch), v Strengthening the National Institutional Structure for the fight against discrimination

  Ljubljana (2006)

  Znanja in metode so nadgrajene na podlagi praktičnih izkušenj z drugimi primerjalnimi dobrimi praksami učenja o nediskriminaciji (Evropa, Kanada)

  “Train-the-trainer” - trener s področja globalnega učenja (medkulturni dialog, človekove pravice, trajnostni razvoj, globalna soodvisnost, pravična trgovina), Humanitas, maj 2016

  “Train-the-trainer” trener s področja verske in svetovnonazorske raznolikosti, preprečevanja diskriminacije in ekstremizmov (po kombiniranem modelu »Belieforama« CEJI in EPTO) CEJI in EPTO v organizaciji Ofensiva Tinerilorv okviru »Peers for Peace« Romunija (Arad), Makedonija (Struga), junij, november 2017

  Mediatorja

   

  Temeljna znanja za alternativno reševanje sporov

  Opravljene 3 praktične mediacije in komediacije

  Društvo mediatorjev Slovenije

  Ljubljana (2008)

   

  Druga specializirana usposabljanja

   

  ECRI Seminar with national specialised bodies to combat racism and racial discrimination

  Splošni trendi preprečevanja diskriminacije v Evropi, izmenjava izkušenj o dobrih praksah: On data collection, The role of positive action, The relationship between integration and the fight against racism and racial discrimination, Communicating on racism and racial discrimination

  European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI), Council of Europe

  Strasbourg, Francija (2005, 2007, 2008, 2009, 2012)

   

  Summer school on Minority issues, Indigenous peoples and Human Rights Law

  najnovejši trendi in razvoj mednarodnih nadzornih mehanizmov na področju varstva človekovih pravic s poudarkom na varstvu manjšin in domorodnih ljudstev

  The Irish Centre for Human Rights

  Galway, Irska (2007)

   

  EUI Human Rights Law summer course (2007) - trendi in razvoj mednarodnih nadzornih mehanizmov na področju preprečevanja diskriminacije in spodbujanja enakosti (prof. I. Roriwe, prof. O. De Schutter, Khan…), varstva pravic manjšin (prof. G. Alfredsson) ter človekovih pravic (nadzorni mehanizmi OZN, Svet Evrope, nacionalne institucije za človekove pravice, K. Boyle…)

  European University Institute (EUI), Academy of European Law

  Firence, Italija (2007)