NEVLADNE ORGANIZACIJE (ČLOVEKOVE PRAVICE IN DISKRIMINACIJA)

Sinnfabrik

ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit

Amnesty International Slovenije

Ekvilib Institut

Mirovni Inštitut

Pravno informacijski center

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS

Šola za mir

UNICEF

Center za državljansko vzgojo

Safe-si

Spletno oko

YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

Sloga - Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

Slovenska filantropija

 

EU

Evropska komisija

Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Vključevanje in enakost

Enakost med spoloma

Boj proti diskriminaciji

Osebe z invalidnostmi

Revščina in socialna izključenost

Generalni direktorat za svobodo, pravičnost in varnost

 

Evropski parlament

Femm - Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Libe - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Droi - Odbor za človekove pravice

 

Evropsko sodišče

 

Evropski varuh človekovih pravic

 

Evropske agencije

FRA - Agencija EU za temeljne pravice

FRA - Informacijski portal

EIGE - Evropski inštitut za enakost med spoloma

 

Evropski skladi

Evropski socialni sklad

Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav

Evropski sklad za begunce

 

Odbor regij - Komisija za ekonomsko in socialno politiko

Evropski ekonomsko-socialni odpor - Sekcija SOC

 

Svet Evrope

ECRI - Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti

Generalni direktorat za socialno kohezijo

Evropsko sodišče za človekove pravice

HUDOC - podatkovna baza odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice

 

OSCE - Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi

ODIHR - Urad za demokratične institucije in človekove pravice

TANDIS - Informacijski sistem o strpnosti in nediskriminaciji

 

Organizacija združenih narodov (OZN)

Odbor za človekove pravice

Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice

Odbor za odpravo rasne diskriminacije

Odbor za odpravo diskriminacije žensk

Odbor za pravice otrok

ILO - Mednarodna organizacija dela

 

EQUINET - Evropska mreža organov za enakost

The Equal Rights Trust - International specialised NGO

 

Reviji

The Equal Rights Review

European Anti-discrimination Law Review